Cercopithecid mandible fragment THOR15#42

NameCercopithecid mandible fragment THOR15#42
AreaOlduvai Gorge
AuthorThor Project

Mandible fragment of Theropithecus sp., Olduvai Gorge (Tanzania), site BK-E.

NameCercopithecid mandible fragment THOR15#42
AreaOlduvai Gorge
AuthorThor Project

Mandible fragment of Theropithecus sp., Olduvai Gorge (Tanzania), site BK-E.